Friday, October 2, 2009

Exchange Database Repair & Defragment

- Unmount Exchange Mailbox Database
- In Command prompt, go to Exchange Bin folder (Default path ->C:\Program
Files\MSExchange\Bin\)
- Type Eseutil /p DATABASE_FILE (for database file scanning/repairing)
- Type Eseutil /p /d DATABASE_FILE /t C:\temp\temp.edb (for Defragment)

No comments: